Nieuwsbrief

Privacy verklaring

(Laatste aanpassing op 14 maart 2018)

Bedankt voor jouw bezoek aan www.mariemero.be, eigendom van Van der Elst J. NV gevestigd te Brugstraat 188, 9880 Aalter (België), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0459.017.163 en met als BTW nummer BE459.017.163. Lees aandachtig deze Privacy Policy. Hij regelt de privacyregels die op onze website gelden. Bij jouw eerste bestelling zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Privacy Policy en dat je de inhoud ervan aanvaardt. Je bestelling impliceert in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy Policy. Onze Privacy Policy is op elk ogenblik beschikbaar op onze website.

1. ALGEMEEN

Wij leven de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij hebben de nodige stappen gezet om conform de nieuwe regelgeving rond Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 te zijn, die in voege gaan op 25 mei 2018.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

2.1. De gegevens die je meedeelt bij jouw bestelling of registratie

Jouw naam en voornaam, jouw contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, kredietkaartgegevens) en het IP-adres van jouw computer of netwerkverbinding.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie artikel 8 voor onze cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door ons en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen onze commerciële partners dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. Algemene doeleinden

We verzamelen jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw bestelling af te werken en onze klantenbestanden te beheren;
 • Anonieme bezoekersstatistieken van onze website te verzamelen;
 • Met het oog op direct marketing;
 • De technische administratie van de website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te zetten of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij we hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen (“opt-in”) bij jouw aanmelding. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis per email.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers van onze website bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan de politiediensten worden overgemaakt.

4. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

5. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

Je hebt het recht om op elk moment gratis jouw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen door middel van een e-mail of per brief. Voeg steeds een kopie van jouw identiteitskaart bij, zodat we kunnen verifiëren dat het inderdaad om jou gaat. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons mee te delen. Als je dat niet doet, kunnen we bepaalde diensten en bestellingen weigeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die je ons verstrekt.

6. RECHT VAN VERZET

Je heeft het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. In dat geval kan je ons per e-mail hiervoor contacteren. Je kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van jouw bestelling.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van jouw persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat je de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot jouw registratieadres. Je bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf jouw computer of IP-adres.

Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus aandachtig de privacy policy en de gebruiksvoorwaarden van elke site die je bezoekt.

8. COOKIES

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan je ons contacteren via info@mariemero.be

8.2. Wat is een Cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in jouw browser of op de harde schijf van jouw computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (bijv. cookies geplaatst door www.mariemero.be).
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (bijv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (bijv. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijze first party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bijv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Je toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden wat kan via jouw browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter jouw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als je op elk moment je toestemming wilt intrekken, moet je jouw cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen jou er op dat webbrowsers je toelaten om jouw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van jouw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in jouw webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies: Nuttige informatie over cookies vindt je hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau: De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die je hier kan terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7. Welke cookies gebruiken wij op de website “www.mariemero.be”?

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Google Analytics cookies:

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over jouw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMB
 • _UTMC
 • _UTMZ
Hotjar cookies:
Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over jouw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.
 • _HJINCLUDEDINSAMPLE

Andere website cookies:


 • CakeCookie [DASSHOP-REMEMBER35]: Deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker automatisch terug ingelogd is op de website. Duur: Deze vervalt na 2 weken.
 • CakeCookie [visited_pages]: Deze cookie houdt bij welke pagina's binnen de website werden bezocht. Duur: Deze vervalt wanneer de paginasessie vervalt (bij sluiten van de website).
 • DASSHOP: Deze cookie houdt sessiegegevens zoals IP-adres en browserdetails bij. Duur: Deze vervalt na 3 uur, zonder vernieuwing van de sessie.
 • cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent pop-up bij. Duur: Deze vervalt na 1 jaar.

9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1. Aanpassingen

Als deze Privacy & Cookie Policy wordt gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf jouw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik word je geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.

9.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij een eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (België) zijn exclusief bevoegd om te oordelen over enig geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

9.3. Aanvaarding

Door de website te gebruiken, aanvaard je alle bepalingen ervan en stem je ermee in dat we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

9.4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of met betrekking tot de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen kan je contact opnemen met ons op het volgend adres:

Brugstraat 188, 9880 Aalter

Of per email: info@mariemero.be

Elke feedback met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan jou gebeurt via de website of per e-mail.

Wens je op de hoogte te blijven van onze laatste nieuwtjes?

Geef hieronder je e-mailadres in